Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινου Μεταβολισμού

Πρωτοπορία & Εξειδίκευση

Καλωσήρθατε στη
NEOLAB

H NeoLab ιδρύθηκε από ομάδα βιοχημικών και ιατρών με μακροχρόνια εμπειρία στην εργαστηριακή διερεύνηση των μεταβολικών νοσημάτων καθώς και στον Προληπτικό Έλεγχο Νεογνών (NewbornScreening).

Μάθετε Περισσότερα

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Διερεύνηση Μεταβολικών Νοσημάτων

Η διερεύνηση των Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων (ΕΜΝ) ζητείται από τους ιατρούς όταν υπάρχουν συμπτώματα, κλινικά ευρήματα ή στοιχεία στο ιστορικό των παιδιών ή της οικογένειας.

Μάθετε Περισσότερα

Προληπτικός Έλεγχος Νεογνών

Ο Προληπτικός Έλεγχος Νεογνών (Π.Ε.Ν.) είναι σύστημα ανίχνευσης και ταυτοποίησης γενετικών, μεταβολικών, ενδοκρινολογικών και άλλων προβλημάτων υγείας που συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα στη νεογνική ή βρεφική ηλικία.

Μάθετε Περισσότερα

all
about
life.

Ανάλυση Ομάδων Μεταβολιτών – Μεταβολομική

Η Μεταβολομική, είναι η μελέτη σε ευρεία κλίμακα μικρών μορίων (Μεταβολίτες) στα κύτταρα, σε βιολογικά υγρά, σε ιστούς ή και οργανισμούς. Το σύνολο αυτών των μεταβολιτών και οι αλληλεπιδράσεις τους αποτελούν τα αντικείμενο της Μεταβολομικής.

Μάθετε Περισσότερα