Ερευνητικές Εργασίες Επιστημονικών Συνεργατών Neolab

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1.Mouskou, S., Anagnostopoulou, K., Bikouli, D., Paramera, E., Papakonstantinou, E., Korona, A., Ziaka, V., Mavrikou, M., Skouma, A., 2022. Succinic semialdehyde dehydrogenase deficiency (SSADH-D) in an eleven-month-old infant with marked hypotonia and staring episodes: a case report, Journal of Epileptology, 30, 10.2478/joepi-2022-0003.
2.Vilanakis, E., Pons, R., Papakonstantinou, E., Paramera, E.I., Drakou, E., Kokkinou, E.,  Zouvelou, V., Outsika, C., Argyri, I., 2022. Cerebrospinal Fluid Concentrations of Neurotransmitters in a Greek Pediatric Reference Population, Neuropediatrics, DOI: 10.1055/a-1988-2412.
3.Mesnage, R.,Bowyer, R.C.E., El Balkhi, S., Saint‑Marcoux, F., Gardere, A., Ducarmon, Q.R., Geelen, A.R., Zwittink, R.D, Tsoukalas, D., Sarandi, E., Paramera, E.I., Spector, T., Steves, C.J. & Antoniou, M.N., 2022. Impacts of dietary exposure to pesticides on faecal microbiome metabolism in adult twins, Enviromental Health, 21(1):46. doi: 10.1186/s12940-022-00860-0.
4.Paramera, E.I., Karathanos, V.T. & Konteles, S.J., 2014 & 2022(sec. edition). Chapter 23: Yeast cells and Yeast-based materials for microencapsulation. In Gaonkar, A.G., Vasisht, N., Khare, A.R. & Sobel, R. (Eds), Microencapsulation in the Food Industry: A Practical Implementation Guide (pp. 267-281), Burlington: Elsevier Science.
5.Paramera, E.I., Konteles, S.J. & Karathanos, V.T., 2011. Microencapsulation of curcumin in cells of Saccharomyces cerevisiae, Food Chemistry, 125, 892-902.
6.Paramera, E.I., Konteles, S.J. & Karathanos, V.T., 2011. Stability and release properties of curcumin encapsulated in Saccharomyces cerevisiae, β-cyclodextrin and modified starch, Food Chemistry, 125, 913-922.
7.Mastronicolis, S.K., Arvanitis, N., Karaliota, A., Magiatis, P., Heropoulos, G., Litos, C., Moustaka, H., Tsakirakis, A., Paramera, E. & Papastavrou, P., 2008. Coordinated regulation of cold-induced changes in fatty acids with cardiolipin and phosphatidylglycerol composition among phospholipid species for the food pathogen Listeria Monocytogenes, Applied and Environmental Microbiology, 74 (14), 4543-4549.
8.Sarandi,E., Maria Thanasoula, M., Anamaterou, C., Papakonstantinou, E., Geracic, F., Papamichael, M.M., Itsiopoulos,C., and Tsoukalas, D., Mouskou, 2021.  Metabolic profiling of organic and fatty acids in chronic and autoimmune diseases, Advances in Clinical Chemistry, 101:169-229, doi: 10.1016/bs.acc.2020.06.003.
9.Tsoukalas, D., Fragoulakis, V., Papakonstantinou, E., Antonaki, M., Vozikis, A., Tsatsakis, A., Buga, A.M., Mitroi, M., Calina, D., 2020. Prediction of Autoimmune Diseases by Targeted Metabolomic Assay of Urinary Organic Acids, Metabolites, 10(12):502. doi: 10.3390/metabo10120502.
10.Tsoukalas, D., Fragoulakis, V., Sarandi, E., Docea, A.O., Papakonstaninou, E., Tsilimidos, G., Anamaterou, C., Fragkiadaki, P., Aschner, M., Tsatsakis A., Drakoulis, N., Calina, D., 2019. Targeted Metabolomic Analysis of Serum Fatty Acids for the Prediction of Autoimmune Diseases, Frontiers in Molecular Bioscience, 6:120. doi: 10.3389/fmolb.2019.00120..
11.Tsoukalas, D., Alegakis, A., Fragkiadaki, P., Papakonstantinou, E., Nikitovic, D., Karataraki, A., Nosyrev, A.E., Papadakis, E.G., Spandidos, D.A., Drakoulis, N., Tsatsakis, A.M., 2017. Application of metabolomics: Focus on the quantification of organic acids in healthy adults, International Journal of Molecular Medicine, 40 (1):112-120. doi: 10.3892/ijmm.2017.2983. 
12.Tsoukalas, D., Alegakis, A., Fragkiadaki, P., Papakonstantinou, E., Tsilimidos, G., Geraci, F., Sarandi, E., Nikitovic, D., Spandidos, D.A., Tsatsakis, A.M., 2019. Application of metabolomics PART II: Focus on fatty acids and their metabolites in healthy adults, International Journal of Molecular Medicine, 43(1): 233–242, doi: 10.3892/ijmm.2018.3989.
13.Schulpis KH, Papakonstantinou E, Kalogirou S. Biotinidase activity in patients with phenylketonuria. J Inherit Metab Dis. 1995;18(6):750-1. doi:
10.1007/BF02436767. PMID: 8750615.
14.Schulpis KH, Michelakakis H, Charokopos E, Papakonstantinou E, Messaritakis J, Shin Y. UDP-galactose-4-epimerase in a boy with a trisomy 21. J Inherit Metab Dis. 1993;16(6):1059-60. doi: 10.1007/BF00711534. PMID: 8127065
15.Schulpis KH, Platokouki H, Papakonstantinou ED, Adamtziki E, Bargeliotis A, Aronis S. Haemostatic variables in phenylketonuric children under dietary treatment. J Inherit Metab Dis. 1996;19(5):603-9. doi: 10.1007/BF01799833. PMID: 8892015.
16.Schulpis KH, Papakonstantinou ED, Vlachos GD, Vlachos DG, Antsaklis A, Papassotiriou I, Tsakiris S. The effect of the mode of delivery on the maternal-neonatal carnitine blood levels and antioxidant status. Clin Chem Lab Med.
2008;46(5):680-6. doi: 10.1515/cclm.2008.100. PMID: 18839469.
17.Tsakiris S, Schulpis KH, Papaconstantinou ED, Tsakiris T, Tjamouranis I, Giannoulia-Karantana A. Erythrocyte membrane acetylcholinesterase activity in subjects with MTHFR 677C–>T genotype. Clin Chem Lab Med. 2006;44(1):23-7. doi: 10.1515/CCLM.2006.005. PMID: 16375580.
18.Schulpis KH, Karikas GA, Bartzeliotou A, Papakonstantinou ED, Kalogerakou M, Tsakiris S. The effect of diet on Paraoxonase 1/Arylesterase activities in patients with disorders of galactose metabolism. Clin Endocrinol (Oxf). 2007 Nov;67(5):687-92. doi: 10.1111/j.1365-2265.2007.02946.x. Epub 2007 Jun 25. PMID: 17593248.
19.Schulpis KH, Karikas GA, Papakonstantinou E. Homocysteine and other vascular risk factors in patients with phenylketonuria on a diet. Acta Paediatr.
2002;91(8):905-9. doi: 10.1080/080352502760148612. PMID: 12222713.
20.Schulpis KH, Vlachos GD, Papakonstantinou ED, Karikas GA, Vlachos DG, Roma E, Antsaklis A, Papassotiriou I, Tsakiris S. Maternal-neonatal amino acid blood levels in relation to the mode of delivery. Acta Obstet Gynecol Scand.
2009;88(1):71-6. doi: 10.1080/00016340802578098. PMID: 19023679.
21.Papoutsakis C, Yiannakouris N, Manios Y, Papaconstantinou E, Magkos F, Schulpis KH, Zampelas A, Matalas AL. The effect of MTHFR(C677T) genotype on plasma homocysteine concentrations in healthy children is influenced by gender.
Eur J Clin Nutr. 2006 Feb;60(2):155-62. doi: 10.1038/sj.ejcn.1602280. PMID: 16234842.
22.Georgala S, Schulpis KH, Papaconstantinou ED, Stratigos J. Raised beta-endorphin serum levels in children with atopic dermatitis and pruritus. J Dermatol Sci. 1994 Oct;8(2):125-8. doi: 10.1016/0923-1811(94)90006-x. PMID: 7841155.
23.Schulpis KH, Papakonstantinou E, Michelakakis H, Theodoridis T, Papandreou U, Constantopoulos A. Elevated serum prolactin concentrations in phenylketonuric patients on a ‘loose diet’. Clin Endocrinol (Oxf). 1998 Jan;48(1):99-101. doi:
10.1046/j.1365-2265.1998.00358.x. PMID: 9509074.
24.Schulpis KH, Parthimos T, Papakonstantinou ED, Tsakiris T, Parthimos N, Mentis AF, Tsakiris S. Evidence for the participation of the stimulated
sympathetic nervous system in the regulation of carnitine blood levels of soccer players during a game. Metabolism. 2009 Aug;58(8):1080-6. doi: 10.1016/j.metabol.2009.04.001. Epub 2009 Jun 18. PMID: 19428035.
25.Schulpis KH, Vlachos GD, Karikas GA, Papakonstantinou ED, Vlachos DG, Papassotiriou I, Antsaklis A, Tsakiris S. The effect of the mode of delivery on maternal-neonatal interleukin-6, biogenic amine and their precursor amino acid concentrations. Clin Chem Lab Med. 2008;46(11):1624-30. doi: 10.1515/CCLM.2008.305. PMID: 19012528.
26.Papoutsakis C, Yiannakouris N, Manios Y, Papaconstantinou E, Magkos F, Schulpis KH, Zampelas A, Matalas AL. Plasma homocysteine concentrations in Greek children are influenced by an interaction between the methylenetetrahydrofolate reductase C677T genotype and folate status. J Nutr. 2005 Mar;135(3):383-8. doi: 10.1093/jn/135.3.383. PMID: 15735067.
27.Schulpis KH, Giannoulia-Karantana A, Papaconstantinou ED, Parthimos T, Tjamouranis I, Tsakiris S. Erythrocyte membrane Na+,K+-ATPase and Mg2+-ATPase activities in subjects with methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) 677 C–>T genotype and moderate hyperhomocysteinaemia. The role of L-phenylalanine and L-alanine. Clin Chem Lab Med. 2006;44(4):423-7. doi: 10.1515/CCLM.2006.069.
PMID: 16599836.
28.Papoutsakis C, Manios Y, Magkos F, Papaconstantinou E, Schulpis KH, Zampelas A, Matalas AL, Yiannakouris N. Effect of the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR 677C>T) polymorphism on plasma homocysteine concentrations in healthy children is influenced by consumption of folate-fortified foods. Nutrition. 2010 Oct;26(10):969-74. doi: 10.1016/j.nut.2009.09.022. Epub 2010 Jan 25. PMID: 20097536.
29.Schulpis KH, Papaconstantinou ED, Koidou A, Michelakakis H, Tzamouranis J, Patsouras A, Shin Y. UDP galactose-4-epimerase deficiency in a 5.5-year-old girl with unilateral cataract. J Inherit Metab Dis. 1993;16(5):903-4. doi: 10.1007/BF00714292. PMID: 8295413.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ NEOLAB
02 – 04/07/2150o Συμπόσιο Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας, Θεσσαλονίκη Βραβείο ‘ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΙΜΟΣ’ ‘Μελέτη του Ενδιάμεσου Μεταβολισμού σε παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία’  
27 – 29/05/214th Metabolism & Cancer Virtual Congress ‘Plasma Fatty Acids Alterations in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia’ (e-poster)  
25 – 27/09/2058o Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, διαδικτυακό ‘Μεταβολή επιπέδων λιπαρών οξέων ορού σε παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία’ (Πρακτικά ΕΑ024, σελ 26, ομιλία)
06 – 08/12/182018 Ετήσιο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο από την Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία, Ζάππειο, Αθήνα ‘Επιλεκτική διερεύνηση Μεταβολικών Νοσημάτων στον Ελληνικό πληθυσμό:
 10 χρόνια  κλινικοεργαστηριακής εμπειρίας’
(Πρακτικά ΕΑ45, σελ 16, ομιλία)
04 – 07/09/182018 Annual Symposium of SSIEM (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism), Athens, Greece: ‘Selective screening for metabolic disorders in the Greek population: 10-years of experience in a single-center laboratory’ (Πρακτικά 1906) (poster)
08 – 09/12/1717ο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο από την Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία, Royal Olympic, Αθήνα ‘Νευροδιαβιβαστές και Μέτρηση Των Βιογενών Αμινών στο ΕΝΥ: Εργαστηριακά Αποτελέσματα και Κλινικά Ευρήματα’ (Πρακτικά ΠΑ08, σελ 8, 20, Ομιλία)
09 – 10/12/1616ο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο από την Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα ‘Εργαστηριακή Διερεύνηση Μεταβολικών Νοσημάτων Νευροδιαβιβαστών’ (poster)
10 – 11/12/1111ο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο από την Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία, Αθήνα ‘Ολιστική αποτύπωση μεταβολικού προφίλ με 1HNMR. Ανάλυση δειγμάτων ούρων παιδιών με υποψία ενδογενών μεταβολικών νοσημάτων’ (poster)