Κατάλογος Προσδιοριζόμενων Μεταβολιτών

Γενικά Στοιχεία

ΌνομαΕξέταση
Βιοτινιδάση πλάσμαΒιοτινιδάση πλάσμα
2-ethyl 3-hydroxypropionic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
2-Hydroxy 3-methylvaleric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
2-Hydroxybutyric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
2-Hydroxyglutaric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
2-Hydroxyisobutyric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
2-Hydroxyisocaproic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
2-Hydroxyisovaleric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
2-Hydroxyphenylacetic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
2-Keto 3-methylvaleric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
2-Ketobutyric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
2-ketoglutaric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
2-Ketoisocaproic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
2-Ketoisovaleric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
2-Methyl 3-hydroxybutyric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
2-Methylbutyrglycine ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
2-Methylglutaconic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3 Orthomethyl Dopa (3OMD) Ε.Ν.Υ.Βιογενείς Αμίνες-Νευροδιαβιβαστές Ε.Ν.Υ.
3,4-Dihydroxyphenylpropionic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3-Hydroxy 3-methylglutaric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3-Hydroxy Capric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3-Hydroxyadipic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3-Hydroxyadipic lactone ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3-Hydroxybutyric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3-Hydroxyglutaric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3-Hydroxyisobutyric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3-Hydroxyisovaleric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3-hydroxylauric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3-Hydroxymyristic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3-hydroxypalmitic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3-Hydroxypropionic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3-Hydroxysebasic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3-Methyl Adipic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3Methyl Histidine ΟύραΑμινοξέα ούρα
3-Methylglutaric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
3-Μethylglutaconic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
4-Hydroxybutyric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
4-Hydroxyphenylacetic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
4-Hydroxyphenyllactic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
4-Hydroxyphenylpropionic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
4-Hydroxyphenylpyruvic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
5 Hydroxy Indolacetic Acid (5HIAA) Ε.Ν.Υ.Βιογενείς Αμίνες-Νευροδιαβιβαστές Ε.Ν.Υ.
5 Hydroxy Tryprophan (5OH Trp) Ε.Ν.Υ.Βιογενείς Αμίνες-Νευροδιαβιβαστές Ε.Ν.Υ.
5 Methyltetrahydrofolate Ε.Ν.Υ.5 Methyltetrahydrofolate Ε.Ν.Υ.
5-Hydroxyhexanoic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
5-Hydroxyindoleacetic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
5-OH-Me Uracil ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
7-Dehydrocholesterol πλάσμαΣτερόλες πλάσμα
7-Hexadecenoic(C16:1ω9) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
7-Hydroxyoctanoic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Α
A AMINOBUTYRIC ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Aaminobutyric Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
AAminobutyric ΟύραΑμινοξέα ούρα
Acetoacetic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Acetyl Carnitine(C2) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Acetylglycine ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Aconitic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Adenine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Adenosine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Adipic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
AICAr ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Alanine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Alanine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Alanine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Allopurinol ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Arachidic(C20:0) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Arachidonic(C20:4ω6) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Arginine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Arginine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Asparagine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Asparagine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Asparagine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Aspartic Acid Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Aspartic Acid ΟύραΑμινοξέα ούρα
Aspartic Acid ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Azelaic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
bAisobut ΟύραΑμινοξέα ούρα
Β
Behenic Acid (C22:0) πλάσμαVLCFA πλάσμα
Behenicc(C22:0) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Biopterin Ε.Ν.Υ.Πτερίνες Ε.Ν.Υ.
Biopterin ούραΠτερίνες ούρα
b-Phenyllactic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
b-Sitosterol πλάσμαΣτερόλες πλάσμα
Butyrglycine ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Butyryl Carnitine(C4) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
C
C10:2 πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
C16:1 πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
C16:1OH πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
C16DC πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
C18:2OH πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
C5:1 πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
C6OH πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
C8DC πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Campesterol πλάσμαΣτερόλες πλάσμα
Cholestanol πλάσμαΣτερόλες πλάσμα
Cholesterol πλάσμαΣτερόλες πλάσμα
Cis-10 pentadecenoic(C15:1) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Cis-11 Eicosenoic(C20:1ω9) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Citric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Citrulline Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Citrulline ΟύραΑμινοξέα ούρα
Citrulline ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Coprostanol πλάσμαΣτερόλες πλάσμα
Cystine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Cystine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Cytidine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
d9 Isovalerylglycine ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
D
Decadienedioic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
decanoic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Decanoic(C10:0) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Decanoyl Carnitine(C10) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Decenedioic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Decenoic(C10:1) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Decenoyl Carnitine(C10:1) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
deoxy-adenosine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
deoxy-Guanosine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
deoxy-Inosine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
deoxy-Uridine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Desmosterol πλάσμαΣτερόλες πλάσμα
dihydro-Thymine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
dihydro-Uracil ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Dihydroxy Ade ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Docosahexaenoic(C22:6ω3) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Docosapentaenoic(C22:5ω3) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Docosatetraenoic(C22:4ω6) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Docosenoic(C22:1) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
E
Eicosapentanoic(C20:5ω3) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Eicosatrienoic(C20:3ω3) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Elaidic(C18:1ω9 trans) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Erucic(C22:1ω9) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Ethylmalonic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
F
Free Carnitine(C0) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Fumaric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
G
Glutaconic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Glutamic Acid Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Glutamic Acid ΟύραΑμινοξέα ούρα
Glutamic Acid ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Glutamine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Glutamine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Glutaric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Glutaryl Carnitine(C5DC) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Glyceric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Glycine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Glycine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Glycine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Glycolic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Glyoxylic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Guanosine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Gutamine ΟύραΑμινοξέα ούρα
H
Heptadecanoic(C17:0) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Hexacosanoic Acid (C26:0) πλάσμαVLCFA πλάσμα
Hexacosanoic(C26:0) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Hexacosenoic(C26:1) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Hexadecadienoic(C16:2) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Hexanoyl Carnitine(C6) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Hexanoylglycine ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Histidine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Histidine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Histidine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Homogentisic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Homovanilic Acid (HVA) Ε.Ν.Υ.Βιογενείς Αμίνες-Νευροδιαβιβαστές Ε.Ν.Υ.
Homovanillic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Homo-γ-linolenic(C20:3ω6) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Hydroxy Octadecanoyl Carnitine πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Hydroxy Proline ΟύραΑμινοξέα ούρα
Hydroxybutyryl Carnitine(C4OH) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Hydroxyisovaleryl Carnitine(C5OH) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Hydroxyoleyl Carnitine(C18:1OH) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Hydroxypalmitoyl Carnitine(C16OH) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Hypoxanthine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
I
Inosine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Isobutyrylglycine ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Isocitric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Isoleucine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Isoleucine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Isoleucine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Isovaleryl Carnitine(C5) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Isovalerylglycine ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
L
Lactic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Lathosterol πλάσμαΣτερόλες πλάσμα
Lauric(C12:0) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Lauroleic(C12:1) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Leucine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Leucine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Leucine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Lignoceric Acid (C24:0) πλάσμαVLCFA πλάσμα
Lignocericc(C24:0) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Linoleic(C18:2ω6) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Lysine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Lysine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Lysine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
M
Malic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Malonic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Malonyl Carnitine(C3DC) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Mandelic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Methionine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Methionine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Methionine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Methylcitric ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Methylcrotonylglycine ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Methylglutaryl Carnitine(C6DC) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Methylmalonic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Methylmalonyl Carnitine(C4DC) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Methylsuccinic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Mevalonic lactone ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Myristic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Myristic(C14:0) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Myristoleic(C14:1) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Myristoyl Carnitine(C14) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
N
N-acetylaspartic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Neopterin Ε.Ν.Υ.Πτερίνες Ε.Ν.Υ.
Neopterin ούραΠτερίνες ούρα
Nervonic(C24:1ω9) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
O
Octadecadienoyl Carnitine(C18:2) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Octadecanoyl Carnitine(C18) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Octadecenoyl Carnitine(C18:1) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Octanoic(C8) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Octanoyl Carnitine(C8) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Oleic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Oleic(C18:1ω9 cis) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Ornithine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Ornithine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Ornithine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Orotic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Orotic Acid ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
orotidine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Oxalic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
P
Palmitic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Palmitic(C16:0) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Palmitoleic(C16:1ω7) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Palmitoyl Carnitine(C16) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Pentadecanoic(C15:0) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Phenylacetic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Phenylalanine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Phenylalanine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Phenylalanine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Phenylpropionylglycine ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Phytanic Acid πλάσμαVLCFA πλάσμα
Pimelic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Pristanic Acid πλάσμαVLCFA πλάσμα
Proline ΟύραΑμινοξέα ούρα
Proline ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
PropionylCarnitine(C3) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Propionylglycine ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Pseudouridine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Pyridoxal (PL) Ε.Ν.Υ.Μεταβολίτες Β6 Ε.Ν.Υ..
Pyridoxal Phosphate (PLP) Ε.Ν.Υ.Μεταβολίτες Β6 Ε.Ν.Υ..
Pyroglutamic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Pyruvic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
S
SAICAr ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Sebasic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Serine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Serine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Serine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Stearic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Stearic(C18:0) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Suberic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Suberylglycine ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Succinic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Succinyl Ado ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Succinylacetone ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
T
Taurine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Taurine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Taurine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Tetradecadienoic(C14:2) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Tetradecadienoyl Carnitine(C14:2) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Tetradecenoyl Carnitine(C14:1) πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
Threonine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Threonine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Threonine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Thymidine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Thymine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Tiglylglycine ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Tryptophan ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Tyrosine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Tyrosine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Tyrosine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
U
Undecanoic(C11:00) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Uracil ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Uracil ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Ureidopropionic ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Uric acid ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
Uridine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
V
Vaccenic(C18:1ω7) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Valerylglycine ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Valine Ε.Ν.Υ.Αμινοξέα Ε.Ν.Υ.
Valine ΟύραΑμινοξέα ούρα
Valine ΠλασμαΑμινοξεα πλασμα
Vanillilmandelic ούραΟργανικά Οξέα Ουρα
Xanthine ΟύραΠουρίνες Πυριμιδίνες Ούρα
α-Linolenic(C18:3 ω3) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
γ-Linolenic(C18:3 ω6) πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Γαλακτικό οξύ Ε.Ν.Υ.Γαλακτικό Πυροσταφυλικό Ε.Ν.Υ.
Γαλακτικό Οξύ πλάσμαΓαλακτικό Πυροσταφυλικό πλάσμα
ΜΕΘΥΛΜΑΛΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΠλασμαΟμοκυστείνη Μεθυλμαλονικό Πλάσμα
Ολική Καρνιτίνη πλάσμαΠροφίλ Ακυλοκαρνιτινών πλάσμα
ΟΛΙΚΗ ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ ΠλάσμαΟμοκυστείνη Μεθυλμαλονικό Πλάσμα
ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ω9 πλάσμαΟλικα Λιπαρά Οξέα πλάσμα
Πυροσταφυλικό Οξύ πλάσμαΓαλακτικό Πυροσταφυλικό πλάσμα