Αυτισμός

Αυτισμός

Η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD) είναι μια συμπεριφορική αναπτυξιακή διαταραχή που ορίζεται από την εξασθένηση επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Αν και η αιτιολογία των περισσότερων περιπτώσεων ASD εξακολουθεί να είναι άγνωστη, πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν κληρονομίσημα χαρακτηριστικά

Πιθανό μεταβολικό νόσημα θα πρέπει να διερευνάται στη διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με συνδρομικό ASD επειδή για πολλά από αυτά τα νοσήματα  υπάρχει δυνατότητα  παρέμβασης και βελτίωσης της Υγείας του ασθενούς που οδηγούν στο φάσμα του αυτισμού.

Στη Neolab πραγματοποιείται σειρά εξετάσεων Μεταβολικού ελέγχου που σχετίζονται με το φάσμα του αυτισμού και σύμφωνα με τη διεθνή πρακτικη.

Βιβλιογραφία

T . Zigman et al : Frontiers in Neuroscience 15 (2021) 1-11