Γαστρεντερολογικές Νόσοι

Γαστρεντερολογικές Νόσοι

Ένα εύρος ευρημάτων του γαστρεντερικού μπορεί να παρατηρηθεί σε Ενδογενή Μεταβολικά Νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων του υποτροπιάζοντος κοιλιακού άλγους, χρόνιων εμέτων, οξεία παγκρεατίτιδα, χρόνια διάρροια, δυσκοιλιότητα και δυσαπορρόφηση.

Επειδή αυτά τα χαρακτηριστικά είναι σχετικά μη ειδικά, ένας ασθενής μπορεί να διαγνωσθεί λανθασμένα  η να παραμείνει με προβλήματα αδιάγνωστης αιτιολογίας για πολλά χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων η ποιότητα ζωής του μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά.

Στη Neolab πραγματοποιείται σειρά εξετάσεων Μεταβολικού ελέγχου που σχετίζονται με γαστροεντερολογικά πρόβλήματα  και σύμφωνα με τη διεθνή πρακτικη.

Βιβλιογραφία

R. Guerrero et al Gastroenterol Clin N. Am 48 (2019) 183-198