Καρδιαγγειακά Νοσήματα

Καρδιαγγειακά Νοσήματα

Τα IEM αντιπροσωπεύουν μια συχνή αιτιολογία των μυοκαρδιοπαθειών.

Τα ακόλουθα έχουν προταθεί ως χαρακτηριστικά που εγείρουν υποψίες για μεταβολικές μυοκαρδιοπάθειες:

Στη NeoLab  πραγματοποιούνται Βιοχημικές αναλύσεις  κατάλληλες για την διερεύνιση Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων σύμφωνα με την διεθνή πρακτική

Βιβλιογραφία: C.R. Ferreira, Ν. Blau l : Molecular Genetics and Metabolism 132(2021) 112-118