Σπασμοί Νεογνικής Περιόδου

Σπασμοί στη Νεογνική Περίοδο

Οι νεογνικοί σπασμοί (NS) εμφανίζονται στις πρώτες 28 ημέρες της ζωής και αντιπροσωπεύουν μια κλινική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, στη νεογνική περίοδο, οι επιληπτικές κρίσεις πιθανόν αντιπροσωπεύουν το πρώτο κλινικό σημείο μιας σημαντικής νευρολογικής δυσλειτουργίας, η οποία αποτελεί τη βάση άλλων προβλημάτων.

Τα Ενδογενή Μεταβολικά Νοσήματα είναι μία λιγότερο συχνή αιτία εμφάνισης Νεογνικών σπασμών. Η διερεύνηση και ταυτοποίηση τους είναι όμως απαραίτητη, γιατί για έναν σημαντικό αριθμό απο αυτά υπάρχουν θεραπείες ικανές να βελτιώσουν την ζωή των ασθενών.

Στη NeoLab πραγματοποιείται σειρά Βιοχημικών αναλύσεων που σχετίζονται με Μεταβολικά Νοσήματα τα οποία προκαλούν νεογνικούς σπασμούς.

Βιβλιογραφία:

R. Falsaperla et al  Metabolic Brain Disease (2021) 36:2195–2203