Υπογλυκαιμία

Υπογλυκαιμία

Η υπογλυκαιμία είναι το αποτέλεσμα δυσλειτουργιών  στην ομοιόσταση της γλυκόζης. Τα κύρια αίτια είναι μεταβολικές ή και ενδοκρινικές ή και άλλες συγγενείς διαταραχές.

Μεταβολικά Νοσήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε υπογλυκαιμία είναι:

Σην NeoLab πραγματοποιείται σειρά Βιοχημικών αναλύσεων που σχετίζονται με Μεταβολικά Νοσήματα τα οποία υπογλυκαιμία

Βιβλιογραφία

A. Casertano et al : Frontiers in Endocrinology 12 (2021) p: 1-16