Δείτε τις εξετάσεις μας

Αμινοξέα

Σκοπός

Η ανάλυση των Αμινοξέων στα ούρα, είναι χρήσιμη για την διερεύνηση ασθενών ύποπτων για Μεταβολικά νοσήματα. Έχει επίσης Κλινική χρησιμότητα στην εκτίμηση πολλών επίκτητων συνθηκών όπως ενδοκρινολογικές παθήσεις, νευρολογικές και ασθένειες Αμινοξέων του ήπατος και των μυών, νεοπλασίες, διατροφικές διαταραχές κ.ά.

Κλινική χρησιμότητα στη ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ενδείξεις ελέγχου

Αρχή της μεθόδου

Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πιέσεως- Δίδυμη Φασματομετρία Μάζης(UPLC-Tandem MS).

Προετοιμασία του ασθενούς-Δειγματοληψία

Διατήρηση των δειγμάτων στην κατάψυξη μέχρι την μεταφορά στο εργαστήριο.

Διαχείριση αποτελεσμάτων

Τιμές αναφοράς Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι φυσιολογικές τιμές Αμινοξέων ανά μεταβολίτη( mmol/mol Κρεατινίνης) και κατά ηλικία.

   0-1 μήνας1-6 μήνες6-12 μήνες1-2 έτη2-4 ‘ετη4-7 έτη7-13 έτη13 ετών
ΤΑΥΡΙΝΗ8-2266-899-12312-15913-20017-23018-23016-180
ΑΣΠΑΡΤΙΚΟ ΟΞΥ2-122-163-123-102-82-81-102-7
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ20-3200-1430-220-130-130-130-130-13
ΘΡΕΟΝΙΝΗ20-13817-9214-5615-6210-489-368-287-29
ΣΕΡΙΝΗ80-28242-19450-13745-12432-9438-9323-6921-50
ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΗ0-840-580-360-320-300-290-240-23
ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟ ΟΞΥ0-302-290-180-110-100-80-90-12
ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ52-20563-22974-19762-16545-23652-13320-11220-76
ΠΡΟΛΙΝΗ21-2130-1300-140-130-90-90-90-9
ΓΛΥΚΙΝΗ283-1097210-743114-445110-356111-32691-24664-23643-173
ΑΛΑΝΙΝΗ75-24472-20636-16241-13033-11527-9217-6516-68
ΚΙΤΡΟΥΛΛΙΝΗ0-110-100-80-70-60-50-50-4
Α-ΑΜΙΝΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟ0-90-70-80-80-60-50-50-4
ΒΑΛΙΝΗ3-264-196-197-216-203-153-173-13
ΚΥΣΤΙΝΗ12-397-246-155-134-154-114-123-17
ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ7-276-228-297-295-215-203-172-16
ΙΣΟΛΕΥΚΙΝΗ0-60-50-60-60-50-50-60-4
ΛΕΥΚΙΝΗ3-254-124-163-174-183-133-162-11
ΤΥΡΟΣΙΝΗ6-5512-5211-5413-4810-309-356-262-23
ΦΑΙΝΥΛΑΛΑΝΙΝΗ4-327-2811-2810-317-216-265-202-19
ΟΡΝΙΘΙΝΗ0-190-130-80-80-70-70-60-5
ΛΥΣΙΝΗ22-17115-19913-7916-6910-4610-6810-567-58
ΙΣΤΙΔΙΝΗ80-29572-34292-27887-28768-25561-21643-18426-153
3 ΜΕΘΥΛ ΙΣΤΙΔΙΝΗ20-3919-4020-4722-5720-5921-6118-5919-47
ΑΡΓΙΝΙΝΗ0-140-110-110-80-90-70-60-5

Ποιοτικός έλεγχος  

Το εργαστήριο εφαρμόζει εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο με δείγματα προερχόμενα από ανεξάρτητο κατασκευαστή : European Research Network for Diagnosis and treatment of Inherited  disorders of Metabolism (ERNDIM)

Συμμετέχει στα παρακάτω  Διεργαστηριακά προγράμματα  Ποιοτικού ελέγχου του ERNDIM:

Επεξήγηση αποτελεσμάτων- Αναφορά

Για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ιστορικού , το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει :

Τα αποτελέσματα του ποσοτικού προσδιορισμού των Αμινοξέων στα ούρα, συνεκτιμώνται συνήθως με άλλες εργαστηριακές αναλύσεις Μεταβολικού ελέγχου.

Σε περίπτωση παθολογικού αποτελέσματος, δίνεται αναφορά με λεπτομερή επεξήγηση των αποτελεσμάτων και της σημασίας τους, στοιχεία διαφορικής διάγνωσης και προτάσεις για περαιτέρω συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Βιβλιογραφία

  1. Slocum RH, Cummings JG: Amino Acid analysis of physiological specimens. In Techniques in Diagnostic Human Biochemical Genetics . Edited by FA Hommes. New York, Willey-Liss,1991, pp 87-126.
  2. M. Pasquali, N Longo :Amino Acids. In Physicians Guide to the Laboratory Diagnosis of Metabolic Diseases. Edited by N. Blau, M. Duran et all. Springer-Verlag, 2014
  3. M. Casado et all Metabolomics (2018) 14:76