Δείτε τις εξετάσεις μας

Νεοπτερίνη

Σκοπός

Η Νεοπτερίνη παράγεται στους μακροφάγους και ενεργοποιείται απο την Ιντερφερόνη. Είναι δείκτης του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού.

Κλινική χρησιμότητα

Αρχή της μεθόδου

Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής πιέσεως- Φθοριομετρική ανίχνευση

Προετοιμασία του ασθενούς- Δειγματοληψία

Η αιμοληψία πραγματοποιείται  πρίν από την σίτιση του εξεταζόμενου (συνθήκες νηστείας). Σε σωληνάριο Γενικής Αίματος  (Sodium Heparin) προστίθενται 2.5-3 ml αίματος . Το περιεχόμενο μεταφέρεται σε κατάλληλο γυάλινο σωληνάριο και φυγοκεντρείται για 15 λεπτά σε 6000 rpm. Το υπερκείμενο πλάσμα συντηρείται σε -20 ο C μέχρι την αποστολή του στο εργαστήριο σε απλό σωληνάριο προστατευμένο απο φώς( αλουμινόχαρτο).

Διαχείριση αποτελεσμάτων

Τιμές αναφοράς

Ενήλικες: 0-10 nmol/lit

Ποιοτικός έλεγχος  

Το εργαστήριο εφαρμόζει εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο με δείγματα προερχόμενα από ανεξάρτητο κατασκευαστή: European Research Network for Diagnosis and treatment of Inherited disorders of Metabolism (ERNDIM)

Συμμετέχει στα παρακάτω Διεργαστηριακά προγράμματα Ποιοτικού ελέγχου του ERNDIM:

Επεξήγηση αποτελεσμάτων- Αναφορά

Για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ιστορικού , το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:

Σε περίπτωση παθολογικού αποτελέσματος, δίνεται αναφορά με λεπτομερή επεξήγηση των αποτελεσμάτων και της σημασίας τους, στοιχεία διαφορικής διάγνωσης και προτάσεις για περαιτέρω συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις.