Δείτε τις εξετάσεις μας

Προληπτικός Έλεγχος Νεογνών

Τι είναι ο Προληπτικός Έλεγχος Νεογνών

Ο Προληπτικός Έλεγχος Νεογνών (Π.Ε.Ν.) είναι δραστηριότητα της Δημόσιας Υγείας με σκοπό:

Η επιτυχής εφαρμογή του και η επίτευξη των στόχων του, εξαρτάται από την  ορθή λειτουργία των επιμέρους διαδικασιών και  την  αρμονική συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων. Οι διαδικασίες του Π.Ε.Ν. περιλαμβάνουν:

Οι εμπλεκόμενοι φορείς στις διαδικασίες του Π.Ε.Ν. είναι:

Ο Π.Ε.Ν. δεν αποτελεί μέθοδο Διάγνωσης  οποιουδήποτε από τα διερευνούμενα νοσήματα. Ο σκοπός του είναι ο εντοπισμός  νεογνών  για τα οποία υπάρχει σοβαρή υποψία πάθησης , η οριστική διάγνωση ή αποκλεισμός της οποίας πραγματοποιείται εν συνεχεία με εξειδικευμένες αναλύσεις.

Νοσήματα

Τα νοσήματα τα οποία διερευνούνται  στον Π.Ε.Ν. διεθνώς, ποικίλλουν αναλόγως με τις εθνικές ιδιομορφίες (οργάνωση συστημάτων και Συχνότητα των διαφόρων νοσημάτων) καθώς και τις συνεχώς εξελισσόμενες Τεχνικές-Εργαστηριακές δυνατότητες ανίχνευσης Βιοχημικών μεταβολιτών.

Το πρόγραμμα Π.Ε.Ν. το οποίο πραγματοποιείται στην NEOLAB,  περιλαμβάνει νοσήματα που χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

Μεταβολικά Νοσήματα

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Π.Ε.Ν. είναι οι ακόλουθες:

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης του αντικειμένου, η Neolab συνεχώς προσθέτει εξετάσεις στο κατάλογο των διερευνώμενων παθήσεων.

Συχνές ερωτήσεις

Αν το μωρό μου πάσχει, τι συμπτώματα θα εμφανίσει;

Μερικές φορές οι πάσχοντες αρχικά δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, ενώ αργότερα μπορεί να εμφανίσουν σοβαρά προβλήματα, όπως σπασμούς, καθυστέρηση στη σωματική και νοητική ανάπτυξη και άλλα.

Πώς και πότε γίνεται η λήψη του δείγματος;

Στην ηλικία 2-3 ημερών (πριν την έξοδο από το μαιευτήριο) παίρνουμε μερικές σταγόνες αίματος από τη φτέρνα του μωρού σε ειδική κάρτα. Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται σε 2-3 μέρες.

Υπάρχει περίπτωση να χρειασθεί επανάληψη της εξέτασης;

Επανεξέταση χρειάζεται σπάνια στις εξής περιπτώσεις:

– αν το δείγμα είναι ακατάλληλο

– αν το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο

Σε αυτή την περίπτωση θα ειδοποιηθείτε από τον ιατρό σας.

Τι γίνεται στην περίπτωση  ανίχνευσης κάποιου νοσήματος;

Αν ανιχνευτεί κάποιο νόσημα, η τελική διάγνωση γίνεται από ειδικούς γιατρούς. Τότε, θα χρειαστούν πρόσθετες εξετάσεις που γίνονται σε εξειδικευμένα εργαστήρια όπως η NeoLab.

Υπάρχει θεραπεία για  αυτά τα νοσήματα;

Το κάθε νόσημα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία θα επιτρέψει στο μωρό να έχει την καλύτερη δυνατή σωματική και διανοητική εξέλιξη.

Πόσο συχνά γίνεται η διάγνωση αυτών των μεταβολικών Νοσημάτων;

Το καθένα από τα νοσήματα ξεχωριστά είναι σπάνιο. Η αθροιστική συχνότητα όλων των νοσημάτων αυξάνεται σημαντικά (υπολογίζεται σε 1:1500 νεογνά).

Οδηγίες σχετικά με τον τόπο/χρόνο λήψης δείγματος

Η ανίχνευση μεταβολικών- ενδοκρινολογικών  νοσημάτων  στον προληπτικό έλεγχο νεογνών, πραγματοποιείται σε ολικό αίμα που λαμβάνεται από την πτέρνα του νεογνού και τοποθετείται σε ειδικό απορροφητικό χαρτί συγκεκριμένων  προδιαγραφών που είναι γνωστό με το όνομα κάρτα Guthrie. Η λήψη των δειγμάτων από τα νεογνά, πραγματοποιείται στο Μαιευτήριο στο οποίο γεννώνται σε χρονική στιγμή κατάλληλη αναλόγως με την κλινική τους κατάσταση και τις επιπτώσεις της στην διερεύνηση των Βιοχημικών μεταβολιτών (πίνακας 1).

Οδηγία λήψης δείγματος από νεογνό

Η διαδικασία συλλογής του δείγματος περιγράφεται στον πίνακα

Παραδείγματα ακατάλληλων δειγμάτων παρουσιάζονται  στην εικόνα

Διαχείριση αποτελεσμάτων

Ποιοτικός έλεγχος  

Το εργαστήριο εφαρμόζει εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο με δείγματα προερχόμενα από ανεξάρτητο κατασκευαστή:

Συμμετέχει στα παρακάτω Διεργαστηριακά προγράμματα Ποιοτικού ελέγχου:

17 Hydroxyprogesterone ,Immunoreactive Trypsinogen in blood spot.

Βιβλιογραφία

  1. Millington DS, Norwood DL et all: Application of fast atom bombardment with tandem mass spectrometry  and liquid chromatography/ mass spectrometry to the analysis of acylcarnitines in human urine, blood and tissue. Annal Biochem. 1989; 180: 331-339
  2. Naylor EW, Chace DH : Automated tandem mass spectrometry for mass newborn screening for disorders in fatty acid, organic acid, and amino acid metabolism.          J. Child Neurol. 1999; 14:S4-S8