Επικοινωνήστε
μαζί μας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μιχαλακοπούλου 125 & Βερβαίνων 14
Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα
Τηλ. 210-7777362
Fax. 210-7777628
e-mail: info@neolab.gr