Η Εταιρεία

Στην υπερδεκάχρονη πορεία από την ίδρυση της Εταιρείας μας, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουμε ένα σύντομο απολογισμό και να χαράξουμε κάποιες προοπτικές για το μέλλον.

Η Νeolab ιδρύθηκε το 2004 από ομάδα ιατρών και βιοχημικών με μακροχρόνια εμπειρία στην εργαστηριακή διερεύνηση Μεταβολικών Νοσημάτων. Δραστηριοποιήθηκε και εξειδικεύτηκε στον τομέα αυτό, στο επίπεδο του Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (εκτεταμένο Screening) και της επιλεκτικής διερεύνησης (Selective Screening) παιδιών με υποψία Μεταβολικού Νοσήματος.

Εφάρμοσε πρώτη στην Ελλάδα τεχνικές υψηλής εξειδίκευσης (Δίδυμη φασματομετρία Μάζας Tandem MS, Αέρια Χρωματογραφία GC-MS) Μεταβολιτών σε βιολογικά υγρά, επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνικές και μεθοδολογίες.

Έχοντας σαφή αντίληψη για την σοβαρότητα και πολλές φορές τον επείγοντα χαρακτήρα του γνωστικού αντικειμένου, οργάνωσε την παροχή των υπηρεσιών της με τρόπο που να αποδίδει τα αποτελέσματα των διενεργούμενων αναλύσεων σε χρόνο πραγματικά χρήσιμο για τους κλινικούς γιατρούς και τους ασθενείς τους.

Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι στη δραστηριότητά της αυτή, επέδειξε την κοινωνική ευαισθησία που απαιτείται για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Χάρη στην εμπιστοσύνη του ιατρικού κόσμου, στον οποίο θα θέλαμε να απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, πραγματοποίησε χιλιάδες αναλύσεις προληπτικά ή σε ύποπτα περιστατικά με διαγνώσεις στο βιοχημικό επίπεδο που αγκαλιάζουν ένα ευρύ φάσμα Μεταβολικών Νοσημάτων. Σήμερα το εργαστήριο συνεργάζεται με το σύνολο σχεδόν όλων των παιδιατρικών κλινικών της χώρας (Δημοσίων και Ιδιωτικών).

Στη διερεύνηση σε επίπεδο βιοχημικών δεικτών, επεκτείνει διαρκώς την δραστηριότητά της αυξάνοντας τις κατηγορίες νοσημάτων στα οποία μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε διαγνωστικό επίπεδο.

Μια νέα εποχή, ανοίγει πλέον στην εξειδικευμένη αυτή δραστηριότητα με την προσθήκη Μοριακών Τεχνικών στη Διερεύνηση Νοσημάτων.

Πιστεύουμε ότι με την δραστηριότητα και σε αυτό τον τομέα ολοκληρώνουμε την προσπάθειά μας για μια επιστημονικά άρτια προσέγγιση εργαστηριακής διερεύνησης, χάρη στις ακούραστες προσπάθειες του προσωπικού της Εταιρείας μας (Επιστημονικού, Τεχνικού, Διοικητικού).

Β. Παπακωνσταντίνου,

Βιοχημικός

Επιστημονικό Προσωπικό

Η εταιρεία διαθέτει Επιστήμονες-Τεχνικούς με μακροχρόνια εμπειρία στη διερεύνηση Μεταβολικών Νοσημάτων και τις εξειδικευμένες Τεχνικές Φασματομετρίας και Χρωματογραφίας που απαιτούνται για την ανάλυση πολύπλοκων βιοχημικών προφίλ, καθώς και στον Προληπτικό Έλεγχο Νεογνών.

Στους τομείς της Μοριακής Τεχνικής, διαθέτει επιστήμονες με τριακονταετή εμπειρία στην Μοριακή Βιολογία και ταυτόχρονα με σημαντική γνώση και εμπειρία στον τομέα της Βιοπληροφορικής, απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή ερμηνεία πολύπλοκων δεδομένων.

Το Διοικητικό Προσωπικό εξασφαλίζει την εύρυθμη ταχεία εξυπηρέτηση του συνόλου των λειτουργιών και την άμεση εξυπηρέτηση Ιατρών-Ασθενών.

Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός

Χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνικών για την ανάλυση σύνθετων Βιοχημικών αναλύσεων.

Συνεργασίες

Το σύνολο σχεδόν των Παιδιατρικών Κλινικών της χώρας, Δημοσίων (Πανεπιστημιακά και ΕΣΥ) και Ιδιωτικών

– Συνεργασία με μεγάλα κέντρα Διερεύνησης Παιδιατρικών Νοσημάτων σε Αλβανία, Ρουμανία, Ιορδανία, Ιράκ.

Πιστοποιήσεις

Η Neolab από την ίδρυσή της, επένδυσε στον Ποιοτικό Έλεγχο αποτελεσμάτων, την ελεγχόμενη διασφάλιση της λειτουργίας και του συνόλου των διαδικασιών οι όποιες απαιτούνται.

– Από το 2010 έχει ISO 15189, το οποίο σήμερα είναι υπό αναμόρφωση στις νέες συνθήκες.

– Συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα ποιοτικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εργαστηριακών Μεταβολικών Νοσημάτων (ERNDIM)

– Συμμετέχει στο πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου του CDC για τον Προληπτικό Έλεγχο Νεογνών στο σύνολο αναλύσεων, τις οποίες διενεργεί.