Δείτε τις εξετάσεις μας

Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα

Σκοπός

Τα Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα (FFA) είναι σημαντική πηγή ενέργειας στον ανθρώπινο οργανισμό σε περιφερειακούς ιστούς και στον εγκέφαλο.Σημαντικός επίσης είναι ο ρόλος των FFA στο οξειδωτικό stress του οργανισμού.

Κλινική χρησιμότητα

Αρχή της μεθόδου

Ενζυμικός προσδιορισμός με Φωτομετρική ανίχνευση

Προετοιμασία του ασθενούς- Δειγματοληψία

Η αιμοληψία πραγματοποιείται  πρίν από την σίτιση του εξεταζόμενου (συνθήκες νηστείας). Σε σωληνάριο Γενικής Αίματος (Sodium Heparin) προστίθενται 2.5-3 ml αίματος . Το περιεχόμενο μεταφέρεται σε κατάλληλο γυάλινο σωληνάριο και φυγοκεντρείται για 15 λεπτά σε 6000 rpm. Το υπερκείμενο πλάσμα συντηρείται σε -20 ο C μέχρι την αποστολή του στο εργαστήριο σε απλό σωληνάριο προστατευμένο απο φώς( αλουμινόχαρτο).

Διαχείριση αποτελεσμάτων

Τιμές Αναφοράς

ΗλικίαΦυσιολογικές Τιμές (mmol/lit)
1 Έτος0.5-1.6
1-6 Έτη0.6-1.5
7 Ετών0.2-1.1

Ποιοτικός έλεγχος  

Το εργαστήριο εφαρμόζει εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο με δείγματα προερχόμενα από ανεξάρτητο κατασκευαστή: European Research Network for Diagnosis and treatment of Inherited  disorders of Metabolism (ERNDIM)

Επεξήγηση αποτελεσμάτων-Αναφορά

Για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ιστορικού , το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:

Σε περίπτωση παθολογικού αποτελέσματος, δίνεται αναφορά με λεπτομερή επεξήγηση των αποτελεσμάτων και της σημασίας τους, στοιχεία διαφορικής διάγνωσης και προτάσεις για περαιτέρω συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Βιβλιογραφία

J. Marie Saudubray : Inborn Metabolic Diseases Diagnosis and Treatment 6th Edition Springer 2016